Nu lanserar vi Naks nya look, vissa produkter har fått nya namn och det finns några nyheter! 
Men i katalogen "Then & Now" så ser ni dom gamla och nya bredvid varandra! 

NATURAL COLLECTION

Natrual / .0 N

Natural Intensives / .00 NI      Grey Coverage

ASH COLLECTION

Natural Ash / .01 NA

Ash Intensives / .11 AI

CENDRE COLLECTION

Violet Ash / .21 VA

Pearl / .32 GV

BRUNETTE COLLECTION

Natural Gold / .03 NG

Brunette Gold / .73 BG

Chestnut / .8 CH

Brunette / .7 B

Violet Gold / .23 VG

Warm Mahogany / .35 GM

GOLD COLLECTION

Guld / .3 G

Gold Copper / .34 GC

COPPER COLLECTION

Copper / .4 C

Copper Red / .46 CR

RED COLLECTION

Red / .6 R

Red Violet 7 .62 RV

VIOLET COLLECTION

Violet / .2 V

MAHOGANY COLLECTION

Mahogany / .5 M